Nov 16, 2013

THE 49th ZNA INTERNATIONAL KOI SHOW

Koikichi fish farm on behalf of our customer entered 1 koi to this koi show in Niigata Japan on 16th January 2013. We got 2 prizes from the show, 1 winner Kohaku 80bu and 1 second best in size 80bu 

2nd BEST IN SIZE 80BU &
WINNER KOHAKU 80BU

Owner : Mr. Pollapat Junvimaloung
Breeder : Sakai Fish Farm
Dealer : Koikichi Fish Farm
Handled : Narita Koi Farms (Japan)